Bij zo'n 5 à 10 procent van het aantal mensen met dementie beginnen de symptomen van dementie al voor het 65e levensjaar.

Mensen met jongdementie hebben andere noden en kampen met andere problemen dan mensen met dementie op latere leeftijd.

Het is de zorg die zich hieraan dient aan te passen, niet omgekeerd.

Om hieraan tegemoet te komen, is er in de provincie Antwerpen en aangrenzende Limburgse gemeenten een zorgproject gestart specifiek gericht op mensen met jongdementie én op hun mantelzorgers.
Voor informatie neem contact op met de trajectbegeleider

"Het project wordt georganiseerd op initiatief van de Interministeriële conferentie volksgezondheid, geniet de financiële steun van het RIZIV en is het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek."